TERMENI ȘI CONDIȚII

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului www.VoltaX.ro

Prin accesarea acestui website și/ sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu continuați să accesați acest site.

Website-ul nostru vă pune la dispoziție informațiile în scop informativ general și nu garantează exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca în limita posibiliăților, ca la publicarea lor pe website toate informațiile să fie exacte.

Prezenta informare definește condițiile de utilizare ale website-ului www.VoltaX.ro, de către potențialii vizitatori sau clienți. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

S.C. VOLTA X SOLAR SYSTEMS, SRL, denumită în continuare VOLTA X, nu va transfera titlul de proprietate asupra conținutului și aplicațiilor software.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea Volta X, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/ sau structura website-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al website-ului www.VoltaX.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea website-ului sunt deținute de Volta X. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea Volta X.

Accesul și utilizarea website-ului www.VoltaX.ro sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe www.VoltaX.ro sunt de interes general și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se întelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteți copia și tipări conținutul paginii www.VoltaX.ro pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul www.VoltaX.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților Volta X.

Conținutul informațiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților, produselor și serviciilor Volta X. Volta X nu va acorda nici o garanție referitoare la:

  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a website-ului;
  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea website-ului;

Astfel, Volta X nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea website-ului său.

Toate informatiile prezentate pe website cu privire la produsele și serviciile Volta X, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul website-ului www.VoltaX.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta și nu poate angaja răspunderea Volta X în lipsa unor acorduri ulterioare.

Obiectivul website-ului este de a transmite informații actualizate și exacte.

Volta X nu poate garanta că prezentele pagini nu conțin erori, și vă asigură că va depune toate diligențele pentru realizarea unei informări corecte și remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze Volta X prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a website-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză cât si asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informatiilor tehnice sau de altă natură.

Când prin intermediul prezentului website vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate produsele și/ sau serviciile Volta X, dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor și/ sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor website-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui website vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice, conform cu condițiile GDPR publicate în website.

Prezentul website poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de Volta X, utile în legătura cu conținutul website-ului său și care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor website-uri.

Volta X nu poate garanta/ controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere de pe website-ul său.

Orice persoană care vizitează website-ul www.VoltaX.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestuia, îsi manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către Volta X Solar Systems; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing; soluționarea de către Volta X a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de Volta X și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări exprese din partea destinatarului.

Volta X Solar Systems va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui website constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea website-ului și la protecția utilizării datelor dumneavoastră, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii Contact din website.