INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. CINE SUNTEM NOI?

Volta X Solar Systems este un one-stop-shop de energie regenerabilă ce oferă soluții la cheie pentru sisteme fotovoltaice, eficiență energetică, sisteme de stocare a energiei și stații de încărcare pentru mașini electrice.

Suntem parte a unuia dintre cei mai mari furnizori de soluții și echipamente electrice și energie regenerabilă din România, Volta Grup, având capital 100% autohton și o experiență în domeniu de peste 15 ani.

Prin prezenta, dorim să vă transmitem că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o preocupare constantă pentru noi și să vă informăm cu privire la câteva aspecte importane în acest sens.

2. CATEGORIILE DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea încheierii și/sau executării contractului, a comunicării cu dumneavoastră pe durata negocierii și a derulării contractului, precum și pentru menținerea relației contractuale cu dumneavoastră.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: încheierea și/ sau executarea contractului cu dumneavoastră; consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință și/sau de corespondență, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, semnătura; după caz, aceste date pot fi prelucrate în privința colaboratorilor dumneavoastră, a reprezentanților dumneavoastră și/ sau ai colaboratorilor dumneavoastră, a persoanelor de contact ale dumneavoastră și/ sau ale colaboratorilor dumneavoastră și/ sau a angajaților dumneavoastră și/ sau ai colaboratorilor dumneavoastră.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea derulării de campanii publicitare (cu sau fără) premii, pentru menținerea unei relații active în comunitate, cu clienții noștri și cu persoanele interesate de portofoliul de produse și servicii Volta X.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova produsele și serviciile pe care le asigură, și diversele acțiuni pe care le întreprindem în comunitate; comunicarea cu dumneavoastră pe durata desfășurării campaniei; înscrierea participanților în cadrul organizării și/ sau desfășurării campaniilor; identificarea, validarea și anunțarea câștigătorilor (în cazul campaniilor cu premii); îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în conformitate cu prevederile legislației fiscale în vigoare (în cazul campaniilor cu premii); consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, sexul, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință și/sau de corespondență, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, semnătura, imagini foto și/sau video, după caz.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea derulării unor programe de fidelizare, pentru menținerea unei relații active cu clienții noștri și cu persoanele potential interesate de.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova produsele și serviciile Volta X; înscrierea dumneavoastră în cadrul programelor de fidelizare; consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, sexul, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu și/sau de reședință, ocupația, după caz.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea desfășurării și a promovării de evenimente culturale, muzicale, de divertisment ș.a., pentru menținerea unei relații active în comunitate, cu clienții noștri, cu vizitatorii și/ sau persoanele interesate de produsele și serviciile Volta X.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a promova produsele și serviciile Volta X și diversele acțiuni pe care le întreprindem în comunitate; consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, surprindem imagini foto/ video cu persoanele aflate în public la evenimentele organizate de către noi și există posibilitatea ca aceste imagini să fie publicate pe website-urile noastre și/ sau pe paginile aferente rețelelelor de socializare și/sau în presă. În cazul în care nu doriți să fiți surprins în cadrul acestor imagini, vă rugăm să vă exercitați acest drept adresându-vă din timp persoanelor care efectuează înregistrările și/ sau transmițându-ne o cerere pentru a distruge imaginea în care ați fost surpins ori pentru a limita prelucrarea viitoare a acesteia.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea promovării produsele și serviciile Volta X, a campaniilor și a evenimentelor pe care le organizăm și/ sau a acțiunilor pe care le întreprindem în comunitate, precum și pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe viitor.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: consimțământul dumneavoastră; interesul nostru de a promova produsele și serviciile Volta X, campaniile și evenimentele pe care le organizăm și/sau diversele acțiuni pe care e întreprindm în comunitate; interesul nostru de a evalua/ îmbunătăți experiența dumneavoastră.
 • În aceaste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt adresele de e-mail.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea analizării profilului și a gradului dumneavoastră de pregătire, a comunicării cu dumneavoastră pe durata desfășurării procesului de recrutare, precum și în vederea încheierii și/sau executării contractului individual de muncă și/sau a stagiului de practică, după caz.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a determina cât de bine vă încadrați în cadrul companiei Volta X; încheierea și/sau executarea contractului individual de muncă cu dumneavoastră și/ sau a stagiului de practică, după caz; consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, studiile efectuate, experiența profesională, alte date prevăzute în C.V.-ul dumneavoastră precum și orice alte informații relevante pe care vi le putem solicita în acest sens.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor, cât și pentru soluționarea solicitărilor dumneavoastră.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: interesul nostru de a îmbunătăți conținutul website-ului nostru și a paginilor aferente rețelelor de socializare; interesul nostru de a cunoaște opinia și preferințele dumneavoastră, precum și de a îmbunătăți experiența utilizatorilor atunci când accesează website-ul nostru și paginile aferente rețelelor de socializare; soluționarea solicitărilor dumneavoastră de ofertă (transmise prin intermediul website-ului nostru); soluționarea solicitărilor dumneavoastră de a fi recrutat în cadrul Volta X (transmise prin website- www.VoltaX.ro); soluționarea sesizărilor și a reclamațiilor dumneavoastră (transmise prin intermediul website-ului și/sau al paginilor aferente rețelelor de socializare); consimțământul dumneavoastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: identificatori cookies, numele de utilizator și fotografia de profil, fotografiile publicate prin intermediul website-ului și/ sau al paginilor aferente rețelelor de socializare, nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele cuprinse în CV-ul dumneavoastră, precum și orice alte informații relevante pe care vi le putem solicita în acest sens.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor obligații legale care sunt în sarcina Volta X, pentru a răspunde eventualelor cereri, sesizări, reclamații sau întrebări adresate de către autoritățile și instituțiile publice sau în orice alte situații în care legea ne obligă.
 • Temeiul de prelucrare a datelor cu caracter personal este reprezentat de îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina noastră.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele solicitate și/sau furnizate de către autoritățile și instituțiile publice, precum și orice alte date necesare îndeplinirii unei obligații legale.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea apărării drepturilor și a intereselor noastre (cât și pe cele ale oricărei persoane afiliate VOLTA X) în fața instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități sau instituții publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor și/sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul negocierilor și/sau a disputelor respective.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: îndeplinirea obligațiilor legale aflate în sarcina noastră și/sau apărarea drepturilor și a intereselor noastre legitime, după caz.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele necesare în vederea îndeplinirii unei obligații legale și/sau în vederea apărării drepturilor și a intereselor noastre legitime.
 • În anumite situații, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri individual determinate, pe baza consimțământului pe care ni-l puteți acorda prin completarea de către dumneavoastră a unui document pe care vi-l punem la dispoziție.
 • În astfel de situații, temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de: consimțământul dumneavoastră (de cele mai multe ori); alte temeiuri prevăzute în documentul pe care vi-l punem la dispoziție.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt cele prevăzute și/sau menționate în documentul pe care vi-l punem la dispoziție.
 • Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în situațiile de mai sus precum și în orice alte situații pentru a răspunde eventualelor cereri, sesizări, reclamații sau întrebări pe care ni le puteți adresa.
 • Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reprezentate de consimțământul dumneavoastră; îndeplinirea unei obilgații legale sau apărarea intereselor și a drepturilor noastre, după caz.
 • În aceste situații, datele cu caracter personal pe care le putem prelucra sunt: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și orice alte informații relevante în acest sens.

3. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot fi colectate atât de la dumneavoastră, cât și din surse externe (parteneri de afaceri, autorități și/ sau instituții publice etc.).

În cazul în care ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane, vă rugăm să le informați în prealabil cu privire la scopul, temeiul și alte informații necesare referitoare la modul în care le prelucrați datele și să le puneți la dispoziție prezenta informare cu privire la modul în care Volta X Solar Systems le prelucrează date cu caracter personal și/ sau să le direcționați către www.VoltaX.ro, pentru a parcurge prezenta informare. Atunci când este cazul, vom informa persoanele respective despre modul în care le prelucrăm datele cu caracter personal.

4. INEXISTENȚA UNEI OBLIGAȚII DE A NE FURNIZA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Puteți alege să nu ne furnizați anumite tipuri de date cu caracter personal. Dacă alegeți să procedaţi astfel, acest lucru poate atrage imposibilitatea dea încheia și/ sau executa anumite contracte cu dumneavoastră, poate afecta capacitatea noastră de a vă furniza serviciile solicitate, de a vă răspunde a întrebări/ sesizări/ solicitări ori de a vă transmite anumite comunicări și capacitatea dumneavoastră de a utiliza anumite aplicații și/sau servicii sau funcționalitățile și caracteristicile acestora. Cu toate acestea, alegerea dumneavoastră de a nu furniza astfel de date nu va avea consecințe juridice pentru  dumneavoastră în cele mai multe cazuri.

5. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal variază în funcție de scopurile pentru care le prelucrăm și de categoria de date.

În anumite situații, perioada de prelucrare va fi indicată în documentul pe care vi-l punem la dispoziție cu ocazia colectarii datelor si/ sau al acordării consimțământului dumneavoastră.

În toate cazurile, vom stoca datele cu caracter personl în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu termenele de prescripție

6. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

De regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal; în anumite cazui însă, există posibilitatea de a fi nevoiți să dezvăluim anumite date care vă privesc.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele dumneavoastră către companiile din cadrul Volta, către partenerii contractuali ai Volta X, ori către alte persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră pentru Volta X Solar Systems. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile publice centrale și/ sau locale, ori către alte persoane fizice și/ sau juridice atunci când există o obligație legală în acest sens ori interesul nostru legitim (de exemplu, în vederea obținerii de finanțare și a îndeplinirii obligațiilor aflate în sarcina noastră).

În vederea îndeplinirii unor scopuri individual determinate, putem dezvălui datele dumneavoastră către terți și/sau persoane indicae în documentul pe care îl completați cu ocazia acordării consimțământului dumneavoastră.

În toate aceste cazuri, vom depune eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor și intereselor dumneavoastră.

7. TRANSFERUL DATELOR CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră către companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

În cazul în care va interveni necesitatea transferării datelor care vă privesc către oricare din destinatarii menționați mai sus, vă vom informa în avans cu privire la acest aspect.

8. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

VOLTA X SOLAR SYSTEMS nu adoptă decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care vă privesc care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod semnificativ.

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • DREPTUL DE ACCES înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră referitoare la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc; în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră, aveți dreptul de a accesa datele respective precum și orice alte informații referitoare la modalitata în care sunt prelucrate acestea.
 • DREPTUL LA RECTIFICARE vă permite să obțineți rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, în cazul în care aceste date sunt inexacte.
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și la dreptul dumneavoastră de a obține transferul acestor date către un alt operator de date cu caracter personal.
 • DREPTUL DE A FORMULA OBIECȚII este dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, exceptând cazurile în care prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unui scop legal.
 • DREPTUL LA RESTRICȚIONARE vă permite să obțineți restricționarea în anumite cazuri a prelucrării datelor care vă privesc.
 • DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privesc în anumite cazuri (ex.: datele nu mai sunt necesare pentu îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și prelucrate; vă retrageți consimțămantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale etc.).
 • DREPTUL LA RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI înseamnă că aveți dreptul să vă retrageți consimţământul în orice moment atunci când activitatea de prelucrare se bazează pe consimţământul dumneavoastră; cu toate acestea, revocarea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări pe baza consimţământului dumneavoastă înainte de retragerea acestuia.
 • DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ se referă la dreptul dumneavoastră de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (www.dataprotection.ro)

10. DATELE NOASTRE DE CONTACT

Nu ezitați să ne contactați pentru a vă răspunde oricăror cereri legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, folosind următoarele date de contact: office@VoltaX.ro, tel. 0376.448589, str. Plăieșului nr. 13, Piatra Neamț.

11. MODIFICĂRI ALE PREZENTEI INFORMĂRI

În cazul în care prezenta informare va suferi modificări, acestea vor inta în vigoare de la momentul publicării noii versiuni pe website-ul nostru (în secțiunile dedicate protecției datelor cu caracter personal), iar modificările respective se vor aplica inclusiv asupra procesărilor în curs la data publicării noii versiuni.